Trener 1 Del 1 – Kampsport

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom der blant annet forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen med påfølgende konsekvenser for trenerrollen sett i forhold til målgruppen. Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Les mer…