Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- og ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk med innlærings- og deltakerfokus. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Kurset består av to hoveddeler (over to helger) samt noen e-læringsmoduler og en praksisdel. Ved å gjennomføre og få godkjent de ulike delene samt praksistimene, vil man få autorisasjon som trener 1 og tildeles trenerlisens fra Norges Kampsportforbund.

Krav for deltagelse på trenerkurs er at deltager er fylt 15 år og har profil i MinIdrett.

Forkunnskaper og gjennomføring

Før kursstart på trener 1 del 1 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 1 del 1 – Kampsport.

Før kursstart på trener 1 del 2 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 1 del 2 – Kampsport.

Del 1 må gjennomføres før del 2. Fullføring av utdanning må gjøres innen utgangen av påfølgende år for å få det godkjent.

Kurset har en varighet på 45 timer teori og 45 timer praksis i egen klubb.

Trener 1 – del 1 og 2

Hvert delkurs gjennomføres over en helg, 20 timer: Fredag 17-21, lørdag 9-16 og søndag 10-16.

Temaer som gjennomgås i trenerutdanningen er

 • Treningsprinsipper
 • Skader og skadebehandling / HLR
 • Teknikktrening
 • Koordinasjon
 • Basistrening
 • Treningsplanlegging
 • Trenerrollen
 • Styrketrening
 • Hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Bevegelighetstrening
 • Aldersrelatert trening

Kurset er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver.

Praksis i egen klubb

Det skal gjennomføres 45 timer trenerpraksis i egen klubb. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering.

E-læring

Deler av trener 1 er e-læring som skal gjennomføres hjemme, og helst mellom del 1 og del 2. Det utstedes diplomer etter fullført e-læring som må sendes til forbundet for registrering. Moduler som må gjennomføres for godkjent trener 1 er:

Forkurs trener 1

Kursbevis

Når kursdeltaker har fullført og fått godkjent elementene over blir det utstedt kursbevis for fullført trener 1.

Kategorier: Trener

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net