Meld deg på disse kurs

Biomekanikk og styrketreningsteknikk

Målet med kurset er at du skal:

  • Lære trygg og effektiv løfteteknikk i knebøy, markløft, benkpress og kroppshevinger
  • Vite hvilke muskler som aktiveres øvelsene, og i hvilken grad
  • Forstå hvordan ulike øvelser eller løfteteknikker påvirker belastning på muskler og ledd
  • Lære en enkel oppskrift på hvordan man gjør en biomekanisk analyse
  • Reflektere over hvordan biomekaniske prinsipper og styrketrening kan benyttes for å bli bedre, samt unngå skader i din idrett

Idrett uten skader

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.


Barneidrettens verdigrunnlag

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?


Trenerrollen Trener 1

Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.


Aldersrelatert trening 1

I denne basismodulen i trenerløypa skal vi ha fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering.

Gruppen dette kurset retter seg mot er trenere som jobber med barn og unge. Trenerløypa skal sikre at kunnskap om aldersrelatert trening og grunnleggende anatomi og fysiologi er en del av standarden for trenerautorisasjonen. Kurset er organisert tematisk og du finner temaene i menyen under. Det gir deg kunnskap om de mest sentrale områdene innenfor aldersrelatert trening og om hvordan dette bør håndteres.

Foto: Raymond Wardenær

Aldersrelatert trening 2

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.


Etikk-kurs

Dette etikk-kurset gir deg innføring i NKFs og NIFs etiske verdier og holdninger og vil gjøre deg mer moralsk bevist i din rolle som foreldre, utøver, trener, leder, dommer, kursveileder eller tillitsvalgt innen kampsport. Kurset trenger ingen forkunnskap.


Grensesetting knyttet til seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Kategorier: Trener

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net