Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom-, junior- og seniorutøvere. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra trener 1, og bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges og gjennomføres for å få ønsket effekt.

Trener 2 består av to kurshelger, praksis og e-læringsmoduler, som gjøres hjemmefra på nett. Praksistimene gjøres i egen klubb og loggføres skriftlig i godkjent mal fra NKF.

Etter fullført trener 1 og trener 2 utdanning har man en komplett utdanning som ivaretar barn og ungdoms behov og et godt grunnlag for trenerutvikling. Som trener kan du etter fullført utdanninger tilrettelegge for at alle utøvere føler mestring og utvikling uavhengig av nivå.

Forkunnskaper og gjennomføring

Før kursstart på trener 2 del 1 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 2 del 1 – Kampsport.

Før kursstart på trener 2 del 2 må alle deltakere gjennomføre Forkurs Trener 2 del 2 – Kampsport.

Kurset har en varighet på 75 timer teori fordelt på tre kurshelger, e-læring og 75 timer praksis i egen klubb.

Del 1 må gjennomføres før del 2. Praksis og e-læring må gjennomføres innen utløpet av påfølgende år for å få det godkjent. Alle delene må gjennomføres og godkjennes for å motta kursbevis.

Trener 2 – del 1 og 2

Hvert delkurs blir gjennomført over en helg, 20 timer: Fredag 17-21, lørdag 9-16 og søndag 10-16.

Temaer som gjennomgås i andre del av trenerutdanningen er

 • Trenerrollen
  • Ungdomstreneren
  • Talentbegrep, tidlig spesialisering og tilrettelegging
  • Motivasjon
  • Coaching
  • Læringssyn og trenerstiler
  • Kommunikasjon
 • Teknikk, taktikk, bevegelser og læring
 • Styrketrening
 • Utholdenhet og kondisjon
 • Intensitetstyring
 • Hurtighetstrening
 • Anatomi
 • Målsetting
 • Treningslære
 • Utviklingstapp
 • Treningsprinsipper og periodisering

Kurset er lagt opp med både teori, gruppe- og praksisoppgaver.

E-læring

Praksis i egen klubb

Det skal gjennomføres 75 timer trenerpraksis i egen klubb. Praksisen skal loggføres i mal fra NKF, og sendes inn til godkjenning og registrering.

Kursbevis

Når kursdeltaker har fullført og fått godkjent elementene over blir det utstedt kursbevis for fullført trener 2.

Kategorier: Trener

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net