Forbundet har enda ikke en ferdigutviklet trener 3-utdanning. Sluttproduktet blir på en 90 timers utdanning med fokus på trening av yngre toppidrettsutøvere og talentutvikling.

Etterutdanning/frittstående kurs

NKF er i gang med å utvikle egne etterutdanningskurs som kan gjennomføres på en kveld, opptil 4 timer, som er satt sammen av teori og praksis. De aktuelle temaene vil bli publisert når de er på plass.

Coachkurs

Alle taekwondo WT-trenere som skal være trener/coach ved stevner i Norge skal ha gjennomgått coachkurs og inneha coachlisens som må fornyes vært andre år.

Kursets varighet er 2 timer og ledes av veiledere fra NKF / taekwondo WT-seksjonen. Kurset annonseres på i kurskalenderen på kampsport.no. Egenandel 250 kr for ny lisens og 100 kr for fornyelse av lisens.

Selvforsvarskurs

Kursets varighet er 20 timer, men kan tilpasses i lengde og til målgruppe etter ønskemål dersom det bestilles til klubben eller liknende utenfor ordinær trenerutdanning. Kurset skaper grunnleggende forståelse av nødvergerett og preventivt selvforsvar, samt øker kompetansen innen selvforsvarsaspektet.

Instruktørkurs bevegelses/synshemmede

Kursene har varighet på 4 timer eller kan slås sammen til ett kurs på 8 timer om ønskelig. Målet for kursene er å skape forståelse for hva det innebærer å formidle kampsport til personer med nedsatt funksjonsevne, og hvilke hjelpemidler man kan benytte seg av både faglig og økonomisk.

Kategorier: Trener

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net