A. Teknikker Kihon

1. Tsuki
    – Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan), Mae Hiji Ate (Jodan/Chudan)
    – Haishu Uchi (Jodan/Chudan)
2. Uke
    – Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
3. Keri
    – Kake Geri (Jodan/Chudan/Gedan)

Ido
     1. Ura Ido (Bevegelser med omvendt snuretning)
         Eks.: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui

Kata:
Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura, Taikyoku Sono Ni Ura, Taikyoku Sono San Ura

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad – med merkbar fremgang.
    Armhevning: 50
    Mageøvelser: 70
    Spensthopp: 50
    Heving til hake: 10
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20cm.

C. Renraku
Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Chudan Gyaku Tsuki

D. Kumite
1. Jiyu Kumite: 6 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 4 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net