A. Teknikker Kihon 
   
     1.    Tachikata
             – Kake Ashi Dachi
     2.    Tsuki
             – Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi
             – Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Ushiro Hije Ate
             – Nihon Nukite, Yonhon Nukite(Jodan/Chudan)
     3.     Uke
             – Enkei, Gyaku Tsuki, Mawashi Gedan Barai, Juji Gedan Barai
             – Hiji Uke, Jodan Shuto Uchi Uke
     4.    Keri
             – Ushiro Geri (Jodan, Chudan, Gedan)            
             – Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan) 
           

Ido
     1. I Kake Ashi Dachi: Bevegelse fremover og bakover, vending.
         Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
     2. Stilling + Seiken Chudan Sanbon Tsuki
         Eks.: Sanchin Dachi + Seiken Gyaku Tsuki


Kata:
Pinan Sono Ni, Pinan Sono San.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Skulder berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
    Armhevinger: 40
    Mageøvelser: 60
    Spensthopp: 40
    Heving til hake: 8
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15cm.

C. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 4 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 6 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net