A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    – Musubi Dachi, Heiko Dachi, Heisoku Dachi, Kokutsu Dachi
2. Tsuki
    – Seiken Shita Tsuki, Seiken Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
    – Seiken Kagi Tsuki, Hiji Ate (Jodan, Chudan)
3. Uke
    – Chudan Soto Uke (Seiken/Shuto)
    – Chudan Uchi Uke (Seiken/Shuto)
4. Keri
    – Mae Keage, Yoko Keage, Uchi Mawashi Keage, Soto Mawashi Keage

Ido
I Kokutsu Dachi: Bevegelser fremover og bakover, vending kombinert med en teknikk(Tsuki, Keri, Uke)

Kata:
Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser
Fleksibilitet: Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
    – Armhevinger: 20
    – Mageøvelser: 45
    – Spensthopp: 20
    – Heving til hake: 4
Hopp (Tobi Geri): Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite
1. Yakusoku Kumite: (arrangert kamptrening – Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.            Fotblokk mot Tsuki, håndblokk mot Keri, fotblokk mot Keri.
2. Sanbon Kumite (tre skritts kamptrening – Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 9 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net