A. Teknikker Kihon

1. Tachikata

musubi-dachi

Musibi Dachi
Open Toe Stance 

kokutsu-dachi

Kokutsu Dachi
Backward Leaning Stance

Heiko Dachi

Heisuko Dachi


2. Tsuki

shita_tsuki

Seiken Shita Tsuki
Lower Punch 

tate_tsuki_jodan

Seiken Tate Tsuki Jodan, Chudan, Gedan
Upper Vertical Punch 

Seiken Kagi Tsuki

hiji_ate_jodan

Hiji Ate
Jodan, Chudan Upper Elbow Strike 


3. Uke

seiken_chudan_uchi_uke

Seiken/Shuto Chudan Uchi Uke
Middle Inside to Outside Block

Seiken = Fist Shuto = hand

seiken_chudan_soto_uke

Seiken/Shuto Chudan Soto Uke
Middle Outside to Inside Block


4. Keri
   

mae_chusoku_ke_age

Mae Keage
Rising Front Kick with the ball of the foot

Yoko Keage

haisoku_mawashi_uchi_ke_age

Uchi Mawashi Keage
Circular Rising Kick with the Instep of the Foot
(inside to outside

teisoku_mawashi_soto_ke_age

Soto Mawashi Keage
Circular Rising Kick with the Arch of the Foot
(outside to inside

Ido
I Kokutsu Dachi: Bevegelser fremover og bakover, vending kombinert med en teknikk(Tsuki, Keri, Uke)

Kata:

Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser
Fleksibilitet: Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
    – Armhevinger: 20
    – Mageøvelser: 45
    – Spensthopp: 20
    – Heving til hake: 4
Hopp (Tobi Geri): Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite
1. Yakusoku Kumite: (arrangert kamptrening – Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.            Fotblokk mot Tsuki, håndblokk mot Keri, fotblokk mot Keri.
2. Sanbon Kumite (tre skritts kamptrening – Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 9 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net