Oransje belte – 9. Kyu

Publisert av Eelco Ørn-Dijkstra den

1. Tachikata (Stillinger)

Musibi Dachi Open Toe Stancemusubi-dachi
Kokutsu DachiBackward Leaning Stancekokutsu-dachi
Heiko DachiBassai Dai - 抜塞大 - Jaap Kooman
Heisuko DachiNaifanchin - Jaap Kooman


2. Tsuki (Slag)

Seiken Shita Tsuki,shita_tsuki
Seiken Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan),Tsuki no Kata - 突きの型 - Jaap Kooman
Seiken Kagi Tsuki,Te Waza - 手伎
Hiji Ate (Jodan, Chudan)hiji_ate_jodan

3. Uke (Blokkeringer)

Chudan Soto Uke, (Seiken/Shuto) Seiken = Fist Shuto = handseiken_chudan_uchi_uke
Chudan Uchi Uke (Seiken/Shuto) seiken_chudan_soto_uke

4. Keri (Spark)

Hiza Gerimae_chusoku_ke_age
Yoko Keage,GERI WAZA - 蹴り伎
Uchi Mawashi Keage,with the Instep of the Foot
(inside to outside
haisoku_mawashi_uchi_ke_age
Soto Mawashi KeageCircular Rising Kick with the Arch of the Foot
(outside to inside)
teisoku_mawashi_soto_ke_age

5. Kokyu Ho (Pusteteknikker)

Nogare ( Omote, Ura )
Kiai

Ido (Grunnleggende bevegelser)

I Kokutsu Dachi:Bevegelser fremover og bakover, vending kombinert med en teknikk (Tsuki, Keri, Uke)

Kata

Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet:Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.Forward Bends Yoga Poses | Pose Directory | YogaClassPlan.com
Armhevinger:20Day 19 - Page 20
Mageøvelser:45fitness test
Spensthopp:20TOTALS
Heving til hake:4Pin on Health
Hopp (Tobi Geri):Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite (Kamp)

1. Yakusoku Kumitearrangert kamptrening – Kumite: Kamp: Blokkering mot angrep.
Fotblokk mot Tsuki, håndblokk mot Keri, fotblokk mot Keri.
2. Sanbon Kumite(tre skritts kamptrening – Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep

D. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for denne graden i henhold til krav fra KWF
Kategorier: 9 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net

Enable Notifications OK No thanks