A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    – Kiba Dachi, Tsuru Ashi Dachi, Kumite No Kamae
2. Tsuki
    – Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi
    – Uraken Mawashi Uchi, Uraken Oroshi Ganmen Uchi
3. Uke
    – (Seiken/Shuto) Uchi Uke – Gedan Barai (med begge hender samtidig)
    – Morote Chudan Uchi Uke
4. Keri
    – Kansetsu Geri, Yoko Geri (Jodan, Chudan)
    – Mawashi Geri (Chusoku/Haisoku) (Jodan, Chudan, Gedan)

Ido

1. I Kiba Dachi, inkl. Kosa: Bevegelse fremover og bakover, vending. Eks.: Stilling + Chudan     Uchi Uke
2. repetisjon av samme teknikk. Eks.: Stilling + Seiken Oi Tsuki, to ganger.

Kata:
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Sokugi Taikyoku Sono Ni, Sokugi Taikyoku Sono San.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad – med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 30
    Mageøvelser: 50
    Spensthopp: 30
    Heving til hake: 5
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10cm.

C. Renraku (kombinasjoner)
    1. Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki.
    2. Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki.

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 2 runder â 60 sek..
    2. Kriterier: Reigi (høflighet, etikette), Kamae (stilling, holdning), Kiai (rop).

Е. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 8 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net