A. Teknikker Kihon

1. Tachikata

kiba-dachi

Kiba Dachi
Horse Straddle Stance

tsuru-ashi-dachi

Tsuru Ashi Dachi
Crane Stance

Kumite No Kamae


   
2. Tsuki

uraken_shomen_ganmen_uchi

Uraken Ganmen Uchi
Back Fist to Front of Face 

uraken_sayu_ganmen_uchi

Uraken Sayu Ganmen Uchi
Back Fist to Side of Face 

uraken_hizo_uchi

Uraken Hizo Uchi
Back Fist to Spleen 

uraken_mawashi_ganmen_uchi

Uraken Mawashi Uchi
Back Fist Strike to the Side of the Head

uraken_oroshi_ganmen_uchi

Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Back Fist Descending to Face 


3. Uke

seiken_chudan_uchi_uke

Seiken/Shuto Uchi Uke
Middle Inside to Outside Block 

Gedan Barai (med begge hender samtidig)

seiken_morote_chudan_uchi_uke

Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Assisted Outside to Inside Block 


4. Keri

kansetsu_geri

Kansetsu Geri
Knee Joint Kick 

Yoko Geri (Jodan, Chudan)

mawashi_geri_gedan_haisoku

Gedan Mawashi Geri Haisoku
(Jodan, Chudan, Gedan) Lower Roundhouse Kick with Instep of the Foot 

mawashi_geri_gedan_chusoku

Gedan Mawashi Geri Chuoku
(Jodan, Chudan, Gedan) Lower Roundhouse Kick with the Ball of the Foot 

Ido

1. I Kiba Dachi, inkl. Kosa: Bevegelse fremover og bakover, vending. Eks.: Stilling + Chudan     Uchi Uke
2. repetisjon av samme teknikk. Eks.: Stilling + Seiken Oi Tsuki, to ganger.

Kata:

Sokugi Taikyoku Sono Ich
Sokugi Taikyoku Sono Ni.
Sokugi Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad – med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 30
    Mageøvelser: 50
    Spensthopp: 30
    Heving til hake: 5
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10cm.

C. Renraku (kombinasjoner)
    1. Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki.
    2. Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki.

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 2 runder â 60 sek..
    2. Kriterier: Reigi (høflighet, etikette), Kamae (stilling, holdning), Kiai (rop).

Е. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

Kategorier: 8 KyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net