Nytt vedtak

Ålgård karateklubb følger opp Helsedirektoratets vedtak – som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 Det blir ingen trening til og med torsdag 26. mars 2020 https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

KAMPSPORT

Norges Kampsportforbund følger situasjonen rundt koronaviruset tett. Nedenfor finner du alle våre informasjonssaker vedrørende viruset i kronologisk rekkefølge. Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes (13. mars) Alle idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning (12. mars) Kendo-EM avlyses (12. mars) Ungdomstinget avlyses (12.mars) Tiltak i Norges Kampsportforbund som følge av koronavirus (11. mars) Les mer…