Styret i Ålgård Karateklubb har som følge av Korona-epidemien besluttet å avlyses all treningen i klubben i neste uke.

Den videre utviklingen vil bli fulgt nøye, og vi vil løpet av neste uke vurdere om det er behov for å forlenge tiltaket. Informasjon på Facebook og SPOND kommer når vi vet mer.

Vi ber alle våre medlemmer om å følge med på helsemyndighetenes oppdateringer ang. koronaviruset. Det er også viktig at alle solidarisk følger de helseråd og anbefalinger som blir gitt.

Lenke til Folkehelseinstituttets råd og informasjon om koronaviruset https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Kategorier: Korona

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net